Wedstrijdkalender

Ieder jaar wordt er een gezamenlijke wedstrijdagenda opgesteld. In dit overzicht zijn alle wedstrijden georganiseerd door de JVW, de HZV, de HJC, het CNZ en de KNRZV Het Spaarne te vinden. Tevens biedt het overzicht inzicht in de locatie van de wedstrijden en het tijdstip van de eerste start.