Wedstrijden bij de JVW

Alle wedstrijden bij de JVW worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie vergadert gemiddeld drie tot vier keer per jaar. Naast alle wedstrijden organiseert de commissie ook ieder najaar de najaarstocht.

Wat doet de wedstrijdcommissie voorafgaand aan wedstrijden?
Voorafgaand aan de wedstrijden worden coördinaten van boeien zorgvuldig gecontroleerd en verwerkt in een banenkaart; worden wedstrijdregels bepaald en gecontroleerd; wordt het materiaal zoals de vlaggen en het seinapparaat onderhouden; worden prijzen uitgezocht en besteld; worden deelnemerslijsten opgesteld en worden de faciliteiten op de locaties gewaarborgd.

Wat doet de wedstrijdcommissie tijdens wedstrijden?
Tijdens de wedstrijden zorgt de commissie ervoor dat de juiste baan wordt geselecteerd, het startschip (indien van toepassing) startklaar is en alle deelnemers uitgerust zijn van de gegevens en materialen die zij nodig hebben. Tijdens de wedstrijden kan het er fanatiek aan toegaan, gelukkig is er na de wedstrijden altijd sprake van een gezellige sfeer waarbij er vriendschappelijk een hapje en een drankje wordt genuttigd. Ook gelegenheid om dit te kunnen doen, evenals de uitreiking van de prijzen, worden door de wedstrijdcommissie verzorgd.

Kortom, tijdens wedstrijden zijn zowel wedstrijdzeilers, als toeschouwers verzekerd van een gezellige dag of een gezellig weekend.

Drukte tijdens het inschrijven voor de wedstrijden

Welke wedstrijden organiseert de JVW?

De JVW organiseert een aantal jaarlijks terugkerende wedstrijden. De gebruikte ratings tijdens deze wedstrijden worden vastgesteld door het CNZ. Het CNZ vergadert gemiddeld één tot twee keer per jaar. Meer informatie over het CNZ vind je hier.

De ratings worden apart vastgesteld voor de Mooie Nel en het IJsselmeer om zo voor ieder schip gelijke kansen te creëren een goede wedstrijd neer te zetten. De actuele ratinglijsten zijn te downloaden via de footer (onderzijde) van de website.

Hieronder vind je een overzicht van de wedstrijden die de JVW dit jaar organiseert. Het overzicht van alle wedstrijden die namens de JVW én haar buurtverenigingen HZV en HJC worden georganiseerd met daarbij de specifieke data en plaatsaanduidingen vind je in de wedstrijdkalender.

Tijdens de IJsselmeerwedstrijden wordt indien mogelijk gebruikgemaakt van een startschip (links in beeld)

Openingswedstrijden:

 • Sinds 2018 ieder jaar georganiseerd door de HJC
 • Locatie: HJC
 • Toegankelijk voor: optimisten, open zeilboten, kleine en grote kajuitzeilboten
 • Begeleiding op het water middels rescues
 • Duur: zaterdag én zondag; faciliteiten zoals eten en een feest worden door de organiseerde vereniging verzorgd

Fortrace (georganiseerd door het CNZ, waar de JVW onderdeel van uitmaakt):

 • Ieder jaar in de maand mei of juni
 • Locatie: Marina IJmuiden (de naam fortrace linkt naar het forteiland bij IJmuiden)
 • Toegankelijk voor: kleine of grote kajuitzeilboten, motorboten zijn ook van harte welkom als toeschouwer
 • Begeleiding alleen vanaf de wal
 • Duur: vrijdagavond palaver in de haven van de JVW, HZV of HJC, zaterdagochtend gezamenlijke vaart naar de marina IJmuiden, zaterdagmiddag start wedstrijd, zaterdagavond prijsuitreiking en gezamenlijke maaltijd. Zondag terugvaart naar Haarlem.

IJsselmeerwedstrijden voorjaar en najaar (locatie Marina Volendam):

 • Ieder jaar in de maand juni én de maand augustus óf september
 • Locatie: Marina Volendam
 • Toegankelijk voor: kleine of grote kajuitzeilboten, motorboten zijn ook van harte welkom als toeschouwer
 • Begeleiding vanaf een startschip of vanuit commissieleden van de wedstrijdcommissie die zelf ook meezeilen
 • Duur: vrijdagavond ophalen banenkaart en eventueel inschrijfgeld voldoen, zaterdagochtend bekendmaking baan en start wedstrijden, zaterdagmiddag borrel en prijsuitreiking. Zaterdagavond indien mogelijk een gezamenlijke maaltijd, daarna op eigen gelegenheid borrelen/uitgaan in Volendam. Zondag op eigen gelegenheid terugvaart naar Haarlem of ligplaats elders.

Nazomerwedstrijden:

 • Sinds 2018 ieder jaar georganiseerd door de HZV
 • Locatie: HZV
 • Toegankelijk voor: optimisten, open zeilboten, kleine en grote kajuitzeilboten
 • Begeleiding op het water middels rescues
 • Duur: zaterdag én zondag; faciliteiten zoals eten en een feest worden door de organiseerde vereniging verzorgd

Sluitingswedstrijden:

 • Ieder jaar in de maand september of uitzonderlijk in oktober
 • Locatie: Penningsveer
 • Toegankelijk voor: optimisten, open zeilboten, kleine en grote kajuitzeilboten
 • Begeleiding op het water middels rescues en een startschip
 • Duur: zaterdagochtend inschrijven en banenkaart ophalen op Penningsveer, zaterdagmiddag start 1e wedstrijd, zaterdagavond maaltijd en feest. Zondagochtend start 2e wedstrijd, daarna pauze en start 3e wedstrijd. Zondagmiddag prijsuitreiking en borrel.

Vragen over wedstrijden?

Met vragen over wedstrijden kun je terecht bij hoofd wedstrijdcommissie en zeilopleidingen Koen van den Boogaard via: wedstrijdcommissaris@jvwhaarlem.com.