Belangrijkste kosten lidmaatschap en lig- en stallingsplaatsen

 

Leden Prijs Entree
Lidmaatschap volwassen lid € 75,00 Per (deel van een) kalenderjaar.
Entreegeld volwassen lid € 142,50 Eénmalig, wordt niet terugbetaald bij vertrek.
Lidmaatschap gezinslid / jeugdlid € 37,50 Per (deel van een) kalenderjaar.
Entreegeld eerste keer ligplaats of stalling schip € 142,50 Eénmalig, wordt niet terugbetaald bij vertrek.
Aanvullend lig- of stallingsgeld € 100,00 Bij de verplichte bardienst bij een winterligplaats te water of kant is een aanvulling 100,00 als men geen bardienst maakt zonder geldige redenen vooraf.
Liggeld/stalling (anders dan in het water winter) € 14,50 Per seizoen, per m2 scheepsoppervlak, minimaal € 240,25.
Liggeld in het water winter € 8,75 Per winter seizoen, per m2 scheepsoppervlak, minimaal € 146,25.
Vastrecht 220V aansluiting met meter € 15,00 Per seizoen.
Gebruik stroom met meter € 0,70 Per Kwh.
Knippen en scheren € 225,00 1 week op de wal op Schoteroog, inclusief hellen. Vooraf 3 werkbeurten.
Zeilles € 75,00/60,00 Zomerseizoen, € 75 volwassenen, € 60 kinderen.

Contributie leden

Leden Prijs Entree
Contributie leden € 75,- per jaar Entreegeld € 142,50
Jeugdleden (t/m 16 jr.) € 37,50 per jaar Geen entreegeld
Gezinsleden € 37,50 per jaar Geen entreegeld
Donateurs minimaal € 37,50 per jaar Geen entreegeld

Kosten bij in gebreke blijven: € 2,50 (eerste en tweede herinnering per brief), € 17,50 (eerste aanmaning per e-mail) en € 20,- (eerste aanmaning per brief), € 25,- (tweede aanmaning per e-mail) en € 30,- (tweede aanmaning per brief).

Stallingskosten (per m² boot)

Plaats Seizoen Prijs
In het water zomer € 14,50
In het water winter € 8,75
Op de wal buiten (zomer of winter) € 14,50
Entreegeld stalling 1e jaar | € 142,50
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (zomer) / op de wal (winter) (uitgezonderd jeugdleden) | € 240,25
Minimale stallingskosten ligplaats in het water (winter) | € 146,25
Minimale stallingskosten ligplaats op de wal (winter) | € 240,25

Materiaalkosten

Leden Prijs
Aanvullende factuur i.v.m. niet hellen op afgesproken datum € 50,-
Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen zonder gelijktijdige stalling schip  € 19,25 (per seizoen)
Bok – trailer – rondhout – wintertent stallen met gelijktijdige stalling schip gratis
Hefwagen/craddlecar per gebruik/verplaatsen van de boot € 82,50
Boot uit het water en weer te water (zonder gelijktijdige stalling op de wal) € 110,-
Knippen en scheren (incl. 1 week op de wal) *€ 225,- + 3 werkbeurten vooraf – verlenging € 2,25 per meter per dag
Verlenging knippen en scheren € 2,25 per dag
* Als er bij knippen en scheren ook sprake is van een winterstalling in het water in hetzelfde seizoen, dan ontvangen leden een korting van € 70,- en betalen dus € 155,-.

Schepen (trailerbaar), per seizoen

Leden Prijs
Jollenhelling – zomer < 3 meter € 49,50
Jollenhelling – winter wie wat waar?
Stalling overige objecten (Penningsveer) € 19,00
Surfplanken surfplanken 22,25 PV en 24,75 SO waarom verschil?

Overige kosten en informatie

Leden Prijs
Gebruik elektra per kWh (Snoer met meter – af te halen bij toezichthouder) € 0,70
Vastrecht per seizoen € 15,-
Zonder snoer, per etmaal € 2,50
Gastentarief € 1,50 per meter scheepslengte
JVW-leden zonder (zomer)ligplaats hebben per verenigingsjaar recht op 7 vrije ligdagen, mits hier ruimte voor is.
Winterstallers hebben 1 week voor en 1 week na de winterstalling recht op een gratis ligplaats als overbrugging, mits hier ruimte voor is.
Leden-passententarief per meter per dag: € 0,75.