Waarom werkbeurten?

De JVW is geheel zelfvoorzienend in het onderhoud van de vereniging. Dit houdt in dat wij alles in eigen beheer houden en tenzij het niet anders kan, geen derden inhuren om onderhoud en dergelijken uit te voeren. Door onderhoud aan de havens zelf uit te voeren zijn wij in staat de contributie en de liggelden laag te houden. Per seizoen vragen wij daarom alle ligplaatshouders minimaal drie werkbeurten te maken. In het winterseizoen vragen wij daarnaast de winterstallers ook een bardienst te draaien.

Werkbeurten in het kort:

  • Even weken op Penningsveer
  • Oneven weken op Schoteroog
  • Elke zaterdag van 10 tot 13
  • Zomerstop de hele maand juli en augustus
  • Winterstop 15 december tot en met 15 januari

 

Het jaarlijks installeren en afstellen van de pont

Ook schilderwerk is een regelmatig terugkerende klus

De vegetatie op beide havens dient zorgvuldig te worden bijgehouden

Waar en wanneer vinden werkbeurten plaats?

Leden hebben iedere zaterdag van 10 – 13 u de mogelijkheid om een werkbeurt te maken. Hierbij worden op de zaterdagen in de even weken de werkbeurten op Penningsveer gehouden en op de zaterdagen in de oneven weken op Schoteroog. Twee keer per jaar kennen de werkbeurten een stop. De zomerstop vindt plaats in de maand juli en augustus en de winterstop van 15 december tot en met 15 januari. Op doordeweekse dagen en tijdens de winter- en zomerstop is het wel mogelijk om op afspraak en in overleg met de toezichthouder en/of havencommissaris alsnog een werkbeurt te maken. Het maken van een afspraak kan telefonisch of per e-mail bij de havencommissaris of de toezichthouders van Penningsveer en Schoteroog.

Hoe ziet een werkbeurt eruit?

Leden die een werkbeurt komen maken melden zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de werkbeurt bij de dienstdoende toezichthouder of het dienstdoende lid van de havencommissie. Deze noteert vervolgens altijd je gegevens voor onze administratie (mocht dit niet gebeuren, vraag hier dan gerust naar) waarna je vervolgens een taak krijgt toebedeeld. Tijdens de werkbeurt wordt er uiteraard een pauze ingelast waarin gezorgd wordt voor koffie voor de werkers. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en een drankje te drinken.