Overige kosten en informatie

Gebruik elektra per kWh | € 0,35
Snoer met meter – af te halen bij toezichthouder
Vastrecht per seizoen | € 12,50
Zonder snoer met meter, per etmaal | € 1,25
Gastentarief | € 1,- per meter scheepslengte
JVW-leden zonder (zomer)ligplaats hebben per verenigingsjaar recht op 7 vrije ligdagen, mits hier ruimte voor is
Winterstallers hebben 1 week voor en 1 week na de winterstalling recht op een gratis ligplaats als overbrugging, mits hier ruimte voor is