Lidmaatschap opzeggen

Opzegging JVW lidmaatschap of omzetting naar donateurschap.

Ondergetekende wenst zijn lidmaatschap van de Jachtvereniging Watervrienden op te zeggen of om te zetten naar donateurschap.

(het verenigingjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.)

  • MM slash DD slash JJJJ