Werkzaamheden zomerperiode Penningsveer en Schoteroog

Bijdrage van hoofd havencommissie Mac van Beijeren

De zomerperiode (start zaterdag 22 april) komt er weer aan, een mooie tijd om alles weer na te kijken op beide havens. Ik heb voor u de werkzaamheden voor de komende zomerperiode voor zowel Penningsveer als Schoteroog op een rij gezet.

Ik nodig u van harte uit om te helpen. Als u werkervaring op bepaalde gebieden heeft, laat dit mij dan weten. Voor alle klussen maakt u een werkbeurt, deze zijn op de even weken op Penningsveer en de oneven weken op Schoteroog. Als u geen 3 werkbeurten in de zomer of winter heeft gemaakt, zal het bestuur de nodige maatregelen treffen. Dit kan namelijk consequenties hebben voor uw ligplaats of uw lidmaatschap. Het kan zijn dat u een werkbeurt niet kan maken door onmacht, ik wil u vragen om dit tijdig bij het bestuur aan te geven.

Penningsveer

Zoals u misschien heeft gezien is er een begin gemaakt aan het vervangen van de beschoeiing.

 1. Groen-/watervoorziening
 • Maaien en snoeien van het gras op het eiland aan de noord- en zuidkant van het eiland (met een vlot);
 • De nieuwe beschoeiing, rond het eiland, zal voortgezet worden met dezelfde ploeg mensen;
 • De mast voor het clubhuis is gestreken, voor het nodige onderhoud.
 1. Clubhuis
 • Het dakleer moet vernieuwd worden;
 • Boeidelen en kozijnen moeten nagekeken worden of vernieuwd worden.
 1. Steigers
 • Vervangen van gevaarlijke en loszittende delen.
 1. Elektriciteit
 • Er moet aan dit onderwerp veel aandacht worden aan besteed. Ik wil u als lid vragen om het bij mij aan te geven als u hier professionele werkervaring in heeft.
 1. Douches en toilet
 • Binnenkant schilderen;
 • Buitenkant schilderen.

Schoteroog

Zoals u misschien heeft gezien, hebben wij de vorige zomer gedeeltes van de betonplaat verwijderd. Doordat de schepen in de loop van de jaren steeds groter zijn geworden is de betonvloer gaan verzakken. Om dit te herstellen is er nieuw beton gestort of er zijn stelconplaten hersteld op de plaatsen waar dit nodig was. Maar daar blijft het niet bij, er zijn nog diverse plekken die onderhoud nodig hebben.

 1. Groen-/watervoorziening
 • Bomen toppen aan de sloot en waterkant van het Spaarne;
 • Onkruid verwijderen op de plaat.
 1. Boerderij en opstallen
 • Divers schilderwerk aan o.a. muren, kozijnen en deuren;
 • Vernieuwen van de kil- en hoekkepers van het woongedeelte van de boederij;
 • Vernieuwen van de (zinken) dakgoot van het woongedeelte van de boederij.
 1. Koeienstal
  In verband met het 80-jarig jubileum volgend jaar, willen we de koeienstal netjes maken.
 • De gehele koeienstal moet opgeruimd worden;
 • Muren moeten geschilderd worden;
 • Een dakraam zal geplaatst moeten worden om de ventilatie te verbeteren.
 1. Afbouwloods
 • Opruimen in verband met de stalling van diverse schepen in de zomer.
 1. Hefwagen, shovel en heftruck
 • Het schilderwerk van het rijdend materiaal moet worden nagekeken. Alles moet weer JVW-blauw worden.
 1. Bokken
 • Nakijken van de staat van de bokken en waarnodig verbeteren;
 • Schilderen in de verschillende kleuren, dit is om aan te geven welke bok voor wie kan worden gebruikt voor de winterstalling.

Hoofd Havencommissie,
Mac van Beijeren