Onderzoek: waterplantenoverlast op de Nederlandse wateren – wat moeten we ermee aan?

We schreven er al eerder over: de waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied. Inmiddels zijn er al enkele maatregelen genomen door overheidsorganen, verbonden en overige organisaties. Maar wat is nu eigenlijk het resultaat van deze maatregelen? En wat moet er de komende jaren gedaan worden om ervoor te zorgen dat we op het IJsselmeer kunnen blijven varen? Om antwoord te geven op deze vragen, heeft Waterrecreatie Advies een rapport geschreven op basis van brieven, rapporten en onderzoeksgegevens. In dit artikel vind je een introductie tot dit rapport en de link om het rapport te lezen.

Aanleiding voor het onderzoek

Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Schoon water willen wij allemaal, maar het veroorzaakt soms ook waterplantenoverlast, met name fonteinkruid. Het gevolg is dat er gemaaid moet worden. Meestal worden door de beheerder, Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap eisen aan het maaien gesteld (bijvoorbeeld een maximaal oppervlak, vrij te houden afstand vanaf de bodem en de periode waarin gemaaid mag worden). In de Randmeren wordt gemaaid, maar ook in het IJmeer, het Markermeer en in het binnenwater van Lelystad en Almere.

Er zijn inmiddels verschillende rapporten over waterplanten verschenen met soms tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies heeft geconcludeerd dat alle onderzoeksgegevens die tot dusver zijn verkregen, een keer samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven moesten worden. Wat is er werkelijk aan de hand en wat is het perspectief op termijn?

Financiering via crowdfunding

Via crowdfunding heeft Waterrecreatie Advies het onderzoek rond gekregen. Het rapport levert inzicht in de achtergronden van het probleem en op die manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenen. Kijk voor een overzicht van de partijen door wie het onderzoek mogelijk is gemaakt, op de website van Waterrecreatie Advies.

Benieuwd naar het onderzoek?

Ben je benieuwd naar het rapport van Waterrecreatie Advies? Je downloadt het rapport via: http://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/nieuws/overlast-waterplanten.html.

Bron tekst: Waterrecreatie Advies, via: http://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/nieuws/overlast-waterplanten.html.