Update: Hoe zit het met de brug over het IJ? 

Al eerder kon je op JVWHaarlem.com lezen over de plannen van de gemeente Amsterdam om een brug over het IJ te bouwen. Inmiddels is er meer bekend over de plannen rondom deze brug. Hieronder vind je daarom een update.

Besluit van de gemeenteraad

Eind juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van de Javabrug (zoals de brug over het IJ gaat heten). Dankzij de brug zijn voetgangers en fietsers niet langer afhankelijk van de ponten om binnen het centrum van Amsterdam van noord naar zuid te reizen en vice versa. Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de brug gebouwd gaat worden, ook is er nog ontwerp gekozen en is er nog geen aannemer aangesteld. Naar schatting gaat de bouw van de brug rond de 200 miljoen euro kosten. De komende tijd worden er al voorbereidingen voor de brug getroffen.

Op de website van de NRC vind je een kaartje met daarop de geplande locatie van de Javabrug: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/21/amsterdam-krijgt-fietsbrug-over-het-ij-a1567436.

Belemmering voor de scheepvaart

In tegenstelling tot de gemeente Amsterdam zijn minister Schultz van Infrastructuur én Rijkswaterstaat geen voorstander van de brug. De brug staat namelijk haaks op de activiteiten die de minister en Rijkswaterstaat de afgelopen jaren hebben uitgevoerd ter bevordering van de doorvaart voor de scheepvaart op het Noordzeekanaal. Denk aan de renovatie van de Velsertunnel en de werkzaamheden aan de zeesluis bij IJmuiden. Ook zijn er verschillende omwonenden die tegen de komst van de brug zijn.

Nu het erop lijkt dat de brug er definitief gaat komen, zal de minister naar verwachting eisen gaan stellen aan de constructie van de brug. Zo gaf ze al eerder aan dat het zomaar zou kunnen dat de brug minimaal 11 meter 35 hoog moet zijn. Alleen zo kunnen containerschepen met 4 lagen nog onder de brug door. Dit betekent voor fietsers en voetgangers een flinke klim. De gemeente gaat nog in gesprek met de minister, Rijkswaterstaat en de Amsterdamse haven.

Wensen van het Watersportverbond, ANWB, HISWA en Waterrecreatie Nederland

Om de belangen van watersporters te behartigen, heeft het Watersportverbond de krachten gebundeld met ANWB, HISWA en Waterrecreatie Nederland. Een team van specialisten is hieruit voortgekomen. Dit team heeft, na bekendmaking van de plannen van de gemeente, aangegeven graag 2 beweegbare brugdelen in de brug aan de oeverzijden te willen. Beiden voorzien van goede remmingswerken en golfbrekers. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beweegbaar deel van 35 meter breed bij de noordelijke IJ-oever voor de recreatievaart van oost naar west en speciale transporten voor de beroepsvaart. Voor de recreatievaart van west naar oost wordt een gracht gegraven in het Java-eiland van 20 meter breed, met over die gracht 2 beweegbare bruggen. Dit om voor zowel weg- als waterverkeer de hinder te beperken.

Het team heeft ook voorgesteld om op het IJ een ‘Blauwe Golf’ in te voeren die aansluit op het bedieningsregime van de brug Schellingwoude. Hier is door de gemeente tot dusverre positief op gereageerd.

Hoe zit het eigenlijk met die tweede brug?

De plannen voor een tweede oeververbinding vanaf het Stenen Hoofd naar Amsterdam-Noord worden uitgesteld tot 2020. Wel worden op zeer korte termijn de veerverbindingen over het IJ met 3 nieuwe trajecten uitgebreid. De overige trajecten worden bovendien geïntensiveerd. Ook is er onlangs een nieuwe grotere pont in gebruik genomen en een tweede is in aanbouw. Het Watersportverbond waarschuwt scheepvaart extra goed uit te kijken tijdens de vaart over het IJ.

Mocht er een nieuwe update rondom de plannen voor de brug zijn, dan plaatsen we uiteraard een nieuwe nieuwsbericht.

Bron tekst:

  • NRC. 21 juli 2017. Raad Amsterdam akkoord met fietsbrug over het IJ. Via: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/21/amsterdam-krijgt-fietsbrug-over-het-ij-a1567436
  • Watersportverbond regioteam west-holland.

Bron beeld: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken