Stremmingen bruggen en sluizen door droogte

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar het is erg droog in Nederland. Juni 2018 was één van de droogste maanden van de afgelopen 100 jaar en ook in de juli is nauwelijks regen gevallen. De waterstand in de Nederlandse binnenwateren is hierdoor extreem laag. De gevolgen van de lage waterstanden voor de scheepvaart zijn nog minimaal, maar kunnen in de komende periode toenemen naarmate de waterstanden verder dalen. De scheepvaart moet dan rekening houden met hinder door onder andere verminderde diepgang en oplopende wachttijden bij sluizen. Ook bruggen hebben last van het warme weer, doordat metaal uitzet door de hitte. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van de bruggen en sluizen die momenteel stremmingen ondervinden door de aanhoudende warmte en droogte.

Stremmingen in staandemastroute

Twaalf bruggen in Amsterdam zijn sinds dinsdag 24 juli gestremd. Het gaat om de Berlagebrug, Hogesluis, Torontobrug, Nieuwe Amstelbrug, Magere brug, Walter Süskindbrug, Vaz Diasbrug, Hortusbrug, Scharrebiersluisbrug, Kortjewantsbrug, Langedoksbrug en de Oosterdoksbrug. Door de warmte is het metaal uitgezet, waardoor de bruggen ‘op slot zitten’. De scheepvaart wordt tijdelijk omgeleid. Het is onduidelijk of de staandemastroute via Haarlem nog wel doorgang vindt. Vrijdag 27 juli waren er problemen met onder meer de Schoterbrug.

Wil je meer weten? Lees dan ook het artikel van het Watersportverbond.

Sluizen Spaarndam

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft besloten de passage van de recreatievaart door de sluizen in Spaarndam te beperken. Dit om verzilting van het oppervlaktewater en daarmee schade aan natuur en gewassen zo veel mogelijk te voorkomen. De Kolksluis wordt met ingang van zaterdag 28 juli gestremd. De Grote Sluis blijft open voor de recreatievaart, totdat het zoutgehalte bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel boven de 250 mg/liter komt. Volgens de huidige berekeningen wordt dit punt maandag bereikt. Hierdoor volgen mogelijk vanaf dinsdag 31 juli stremmingen voor de recreatievaart. Passage is hierna alleen nog toegestaan voor de beroepsvaart.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het artikel van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Sluizen IJmuiden

De aanhoudende droogte leidt mogelijk tot een aangepast schutregime bij de sluizen van IJmuiden. Door de verminderde aanvoer van zoet rivierwater dringt de zogeheten zouttong steeds verder op in het achterland. Op dit moment wordt onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om het zoute water terug te dringen. Er wordt met name gekeken naar maatregelen bij het schutten van de schepen. Een speciaal schutregime is een optie, waarbij er minder zout water binnengelaten wordt. Dit levert echter wel vertraging op voor de scheepvaart.

Lees meer in dit nieuwsbericht en kijk voor de laatste updates op de website van nhnieuws.nl.

Actuele berichtgeving

Kijk voor alle actuele stremmingen en scheepvaartberichten op https://www.anwb.nl/water/varen/vaarinformatie/stremmingen-en-scheepvaartberichten.

Bron tekst: Watersportverbond, via: http://www.watersporters.nl/nieuws/2018/juli/droogte-bruggen-dicht-door-extreme-hitte-en-hinder-voor-scheepvaart/. En het hoogheemraadschap van Rijnland, via: https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/om-verzilting-tegen-te-gaan-rijnland-beperkt-passage-sluizen-spaarndam
Bron beeld: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Paul Kok via https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/367049