Let op: Stremming spoorbrug bij Gouda

Vanuit het Watersportverbond kregen we onderstaand bericht door over de stremming van de spoorbrug bij Gouda. Omdat het vermoedelijk impact heeft op de vaarplannen voor het Pinkster- en Hemelvaartweekend van enkele JVW’ers, plaatsen we het bericht op de website.

Bron tekst: Watersportverbond West-Holland.

Stremming Staande Mastroute bij Gouda

ProRail heeft onlangs aangekondigd dat de spoorbrug bij Gouda van 3 tot en met 14 mei aanstaande in verband met groot onderhoud niet bediend kan worden. De impact van deze langdurige stremming voor de Staande Mastroute (SMR) is groot. Er is namelijk geen alternatieve route via het binnenwater voor schepen met een staande mast tussen de belangrijke vaargebieden. En juist in de voorjaarsperiode met zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag worden op het IJsselmeer en de Deltawateren vele evenementen georganiseerd.

Voor het deel van de SMR tussen IJsselmeer en Zuid-Hollandse Delta is er een routeakkoord gesloten tussen de beheerders van vaarwegen en kunstwerken. ProRail en de Provincie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van het akkoord. In dit akkoord wordt onder andere geregeld dat geplande stremmingen in een tweejaarlijks coördinatie overleg worden afgestemd tussen beheerders en gebruikersorganisaties. In dit overleg wordt de beroepsvaart vertegenwoordigd door Koninklijke BLN-Schuttevaer en de recreatiesector door het Watersportverbond en de Stichting Waterrecreatie Nederland.

Helaas heeft ProRail deze onderhoudswerkzaamheden niet ingebracht in het reguliere overleg, en kwam deze stremming ook voor de leden van het Regioteam West-Holland van het Watersportverbond als een volslagen verrassing. Als reactie hierop is bezwaar gemaakt en is verzocht de werkzaamheden te verplaatsen. Of buiten het vaarseizoen, of in ieder geval zodanig gepland dat een beperkte doorvaart mogelijk blijft.

Tijdens een gesprek n.a.v het ingediende bezwaarschrift tussen de directie van Prorail en een afvaardiging van Waterrecreatie Nederland en het Watersportverbond bleek dat Prorail vasthoudt aan de verleende vergunning voor de stremming. Wel is door Prorail toegezegd in de toekomst met de belanghebbenden van de Staande Mastroute beter en intensiever te gaan communiceren.

Watersportverbond
Regioteam West-Holland