Stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht

Tijdens de afgelopen HISWA is er een nieuwe stichting in het leven geroepen om de overlast van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer tegen te gaan. De nieuwe stichting is een initiatief van het Watersportverbond en de HISWA Vereniging.

Deelnemers stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 watersportondernemers en bestuurders van watersportverenigingen. Onder meer leden van KNZVR Muiden, de Roerkoning, WV IJburg en WSV Hoorn hebben plaatsgenomen in het bestuur. Daarnaast bestaat het bestuur uit 2 vertegenwoordigers van de HISWA Vereniging.

Wat gaat de stichting doen?

“Wij gaan ondersteunen bij de uitvoering van de maaiwerkzaamheden”, vertelt Willem Beunis, voorzitter van de nieuwe stichting. “Dit betekent dat wij in onderhandeling gaan met marktpartijen die kunnen maaien. Ook kijken we samen met de gebruikers uit het gebied waar de knelpunten zijn, zodat de juiste plekken aangepakt worden. Wij willen met de beschikbare middelen van de verschillende overheden zoveel mogelijk veilig vaarareaal realiseren, want het is natuurlijk een prachtig en uniek vaargebied voor kleine én grote boten. Daar zetten wij ons graag voor in!” Meer lees je in de paper die is opgesteld.

Naast het daadwerkelijk maaien, buigt een andere werkgroep zich over structurele maatregelen tegen de overlast van waterplanten. Denk hierbij aan het verdiepen van vaarwegen (door te baggeren of te ontzanden), het aanleggen van recreatiebetonning, de gevolgen van het maaien voor de waterkwaliteit en voor de vispopulatie. In deze werkgroep nemen partijen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, lokale overheden en private partijen deel.

Bron tekst: Watersportverbond via https://www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2019/maart/stichting-maaien-waterplanten-ijmeer-markermeer-opgericht/
Bron beeld: Mari Helin via Unsplash