Bediening en besturing sluizencomplex IJmuiden en Schellingwoude vernieuwd

Al eerder schreven we over de werkzaamheden voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Rijkswaterstaat meldt dat sinds kort ook de bediening en besturing van het sluizencomplex in IJmuiden en in Schellingwoude, het gemaal en de spuisluis, en de Schellingwouderbrug zijn vernieuwd. In dit artikel lees je hier meer over.

Nieuwe softwaresystemen

Om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude in het Noordzeekanaal te garanderen, heeft Rijkswaterstaat de bedienings- en besturingssystemen van de objecten in IJmuiden en Schellingwoude vernieuwd en geïntegreerd in nieuwe bedienplekken. Dit betekent dat alle softwaresystemen volledig zijn vervangen. De totale ‘migratie’, dus de verhuizing en de vernieuwing, van alle systemen duurde ruim 5 jaar. Het ontwerp van een nieuwe bedienplek was een belangrijk onderdeel van het project. De bediensoftware, indeling van bedienschermen en de nieuwe bedienplek moesten zo ontworpen worden, dat het logisch is voor de bedienaars van zowel de bestaande complexen als van de nieuwe zeesluis IJmuiden.

Bediening op afstand

Om stremmingen te voorkomen, is er tijdens de realisatie zoveel mogelijk rekening gehouden met de scheepvaart. Hiervoor hebben betrokken partijen zoals Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat nauw samengewerkt. Resultaat: een geheel nieuw bediening- en besturingssysteem van de sluizencomplexen in IJmuiden en Schellingwoude. Nu wordt de Noordersluis op afstand bediend vanaf het gemaal in IJmuiden en het gemaal vanaf Schellingwoude. Hiervoor is een volledig nieuw camerasysteem aangelegd.

Vispassage Kleine Sluis IJmuiden

Het nieuwe besturingssysteem levert niet alleen een betrouwbare doorgang voor het scheepvaartverkeer op. Onderdeel van het migratieproject was de aanleg van een vispassage, waardoor glasaal, schieraal, 3-doornige stekelbaars, spiering en bot een veilige doorgang vinden van en naar de Noordzee. Rijkswaterstaat heeft de Kleine Sluis op een innovatieve manier aangepast om – naast schepen – ook vissen te laten passeren. Hierbij wordt handig gebruikgemaakt van de bestaande schuiven in de sluisdeuren. Een automatisch besturingssysteem zet de schuiven in bepaalde standen, waardoor de vissen de sluis kunnen passeren richting de Noordzee of het Noordzeekanaal.

Rijkswaterstaat zet ook andere sluizen langs het Noordzeekanaal op deze manier in voor vismigratie. Het is één van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken. De KRW-maatregelen richten zich op het herstel van leefgebieden en het schoon en gezond houden van water.

Bron tekst: Rijkswaterstaat, via: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/10/bediening-en-besturing-sluizencomplex-ijmuiden-en-schellingwoude-vernieuwd.aspx