Grote Sluis Spaarndam opent deuren voor pleziervaart met beleid

Goed nieuws: het hoogheemraadschap van Rijnland maakte vandaag bekend dat de Grote Sluis Spaarndam met beleid de deuren opent voor pleziervaart. Dit houdt helaas nog niet in dat de sluis weer volgens de reguliere diensten draait, maar de doorgang door Spaarndam is gelukkig niet langer geheel gestremd voor pleziervaart.

Wat houdt sluisbediening met beleid in?

De sluiswachters van de Grote Sluis Spaarndam bedienen de sluis vanaf 30 augustus 2018 met beleid. Dit houdt in dat recreatievaart mag aansluiten bij schuttingen voor de beroepsvaart. Daarnaast kunnen er 2 specifieke schuttingen, mits er sprake is van een volle sluis, plaatsvinden voor recreatievaart aansluitend op de ochtend- en avondopening van de brug over de A9.

Rijnland geeft aan dat het aantal schuttingen beperkt blijft door zoveel mogelijk met volle sluis te schutten. Hierdoor komt er zo min mogelijk verzilt water binnen vanuit het Noordzeekanaal. De andere maatregelen tegen verzilting blijven van kracht: de Kolksluis in Spaarndam en de Leidsevaart ter hoogte van Heemstede zijn gestremd voor de recreatievaart.

Wanneer draait de sluis weer volledig?

Te lezen op de website van het hoogheemraadschap van Rijnland is dat het tekort nog steeds meer dan 250 mm in sommige gebieden binnen Rijnland is. Er moet dus in de loop van de tijd flink wat regen vallen, voordat het tekort is ingelopen. Rijnland geeft aan alert te blijven op blauwalg en de keringen in de gaten te houden. Op basis van metingen en berekeningen beoordeelt het waterschap of de komende weken andere maatregelen kunnen worden aangepast.

Benieuwd waarom de Grote Sluis Spaarndam en de Kolksluis al zolang (gedeeltelijk) gestremd zijn? Lees dan de uitleg in het artikel ‘De sluis Spaarndam gestremd – Hoe zit dat?

Bron tekst: Hoogheemraadschap van Rijnland, via: https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/grote-sluis-spaarndam-opent-deuren-voor-pleziervaart-met-beleid