Last van waterplanten? Je bent niet de enige!

Heb je afgelopen maand gevaren en/of gezeild op en rond het Markermeer? Dan ben je ze vast wel tegengekomen: de waterplanten. Het Markermeer en omliggende vaargebieden worden momenteel geteisterd door een flinke groei van waterplanten. Maar waardoor komt dit en wat doet de overheid tegen de overlast van de planten? In dit artikel zetten we de feiten op een rijtje.

Waarom zijn er waterplanten?

Waterplanten zijn onmisbaar voor het biologische evenwicht in het water. Oftewel waterplanten dragen bij aan een gezond ecosysteem. In het Markermeer, het IJmeer, het Gooi- en Eemmeer en de Veluwerandmeren groeien diverse soorten waterplanten.

De meest voorkomende soorten zijn kranswieren, aarvederkruid en fonteinkruiden. Fonteinkruid en aarvederkruid kunnen tot aan het wateroppervlak groeien. Kranswieren blijven daarentegen op de bodem. Eind augustus sterven de waterplanten meestal af. De laatste jaren is de waterkwaliteit van de Nederlandse wateren sterk verbeterd waardoor de waterplanten steeds beter kunnen groeien.

Wat doet de overheid tegen overlast van waterplanten?

Waterplanten kunnen hinderlijk worden voor de recreatievaart. Lange waterplanten, zoals het fonteinkruid, kunnen in de schroef terechtkomen of achter het roer en/of de kiel blijven hangen. Dit kan tot grote problemen leiden.

Rijkswaterstaat maait in principe alleen waterplanten indien zij het vaarverkeer in de vaargeul van een (hoofd)vaarweg belemmeren. Toch is de overlast zo hevig dat in samenspraak met onder andere provincies, gemeentes en watersportorganisaties gemaaid wordt. Zo zijn afgelopen jaar in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland waterplanten in het Hoornse Hop gemaaid. Ook dit jaar zullen er weer waterplanten gemaaid worden.

Meldpunt overlast

De gemeente Hoorn heeft een digitaal meldpunt in het leven geroepen waar waterrecreanten overlast kunnen melden. De gemeente kan zo in kaart brengen waar de waterplanten overlast geven en hoeveel overlast de planten geven. Je vindt het meldpunt via: https://www.hoorn.nl/overlastwaterplanten.

Bron tekst:

  • Rijkswaterstaat, via: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/waterplanten.aspx
  • Gemeente Hoorn, via: https://www.hoorn.nl/overlastwaterplanten

Bron beeld:

  • https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, via: https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/312929