Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Jachtvereniging Watervrienden nodigt al haar leden en donateurs uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 oktober 2018 om 20.00 uur in het clubhuis te Penningsveer. De Bijzondere Algemene Ledenvergadering staat in het teken van wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Leden en donateurs hebben inmiddels per post de agenda voor de vergadering, de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement, evenals een machtigingsformulier ontvangen.

De reguliere Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 16 november.

Location: Clubhuis Penningsveer