Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 27 januari wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur zal onze voorzitter de vergadering openen. Vriendelijk verzoek aan alle leden om op tijd aanwezig te zijn, zodat het bestuur ook op tijd de vergadering kan starten.

Inmiddels heeft ieder lid de jaarstukken per post ontvangen. Deze worden i.v.m. de vertrouwelijkheid niet gepubliceerd op de website. Mocht je vragen hebben of een brief willen aanleveren, dan kun je terecht bij het dagelijks bestuur via bestuur@jvwhaarlem.com.

Location: Penningsveer