Algemene Ledenvergadering 2018

Vrijdag 16 november vindt de reguliere Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis op Penningsveer. De vergadering start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De agenda voor de avond is te vinden in de laatste Watervriend. In dezelfde Watervriend vind je tevens de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017, het financiële jaarverslag van de penningmeester en het machtigingsformulier. Alle overige jaarverslagen zijn te vinden in Mijn JVW.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen m.b.t. de jaarstukken verzoeken we je voor 9 november 2018 per mail te wenden tot secretariaat@jvwhaarlem.com of bestuur@jvwhaarlem.com.

Location: Penningsveer