Algemene ledenvergadering 2017

Op vrijdagavond 24 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in het clubhuis van Penningsveer. De inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur zal de vergadering worden geopend. Vriendelijk verzoek aan alle leden om op tijd aanwezig te zijn, zodat het bestuur op tijd de vergadering kan starten.

Jaarstukken en ingezonden brieven

Het secretariaat is inmiddels druk bezig met het verzamelen van alle jaarstukken. Deze jaarstukken vallen over enkele weken bij de leden in de brievenbus. In verband met de vertrouwelijkheid worden de stukken niet gepubliceerd op de website.

Heb je vragen aan het bestuur of wil je als lid een brief inzenden? Neem dan contact op met het dagelijks bestuur via bestuur@jvwhaarlem.com.

Location: Penningsveer