Aanpassing bedieningstijden Kaagbrug in Westelijke Staande Mastroute

Sinds de invoering van de Blauwe Golf is gebleken dat de enkele ochtendbedieningstijden van de Kaagbrug in de A44 zo ongunstig waren, dat de spitssluiting in Haarlem (net) niet gehaald werd. De wens van de provincie Noord-Holland (de routebeheerder) en de gebruikers van de route was dan ook dat deze tijden aangepast zouden worden zodat de spitsluiting wel gehaald kan worden.

Na goed overleg met Rijkswaterstaat is dit gelukt. Wel moest deze aanpassing gecompenseerd worden, om die reden zijn vanaf heden de vroegeochtend- en lateavondbedieningstijden van de brug Buitenhuizen beperkt.

Nieuwe bedieningstijden

Hieronder vind je de nieuwe bedieningstijden van de Kaagbrug en de brug bij Buitenhuizen.

Nieuwe bedieningstijden Kaagbrug

Nieuwe bedieningstijden brug Buitenhuizen

Bron beeld: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jeroen Mies via: https://beeldbank.rws.nl/MediaObject/Details/467694