Contributie leden

Contributie leden – € 65,- per jaar | Entreegeld € 125,-
Jeugdleden (t/m 16 jr.) – € 32,50 per jaar | Geen entreegeld
Gezinsleden – € 32,50 per jaar | Geen entreegeld
Donateurs – minimaal € 32,50 per jaar | Geen entreegeld
Aanmaningskosten bij in gebreke blijven | € 7,-