Aanmelden lidmaatschap

Kandidaat-leden /donateurs Jachtvereniging Watervrienden ¹

Gaarne bovenstaande vragen zo volledig mogelijk beantwoorden en met een pasfoto en foto van de boot als bijlage mee te sturen naar: ledenadministratie@jvwhaarlem.com